Kontakt

Propozycje współpracy proszę kierować na adres: kontakt@moniqmusictravel.pl

Informacje na temat wyjazdów zorganizowanych na Bali

otrzymasz pod adresem kontakt@moniqmusictravel.pl oraz na moim instagramie @moniqmusictravel

Właścicielem serwisu jest MONIKA KAŁA MMT Events & Camps z zakładem głównym pod adresem: Mielno 31, 14-107 Mielno, gm. Grunwald, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7412099721, REGON: 387738384, adres e-mail: kontakt@moniqmusictravel.pl

Dane organizatora turystyki: Monika Kała MMT Events&Camps, posiadająca nr NIP 7412099721 oraz REGON 387738384, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem: 7/2023, numer ewidencyjny 38007, e-mail: kontakt@moniqmusictravel.pl, numer telefonu +4850353207